CO2-utsläpp. Vilken cykeltyp är bäst? - Allt om Elcyklar

8386

Solcellsanläggning med energilagring i svenska bostäder

I 2017 nåede CO2-udledningen for første gang under 200 gram per forbrugt kWh. Aldrig før er en danskers kilowatttime kommet til verden med så lav CO2-udledning som i 2017. Det viser Energinets årlige Miljødeklaration. Denna elmix är samma för alla svenska elbolag. Den bygger på den nordiska residualmixen som 2019 består av 5,31% förnybart producerad el, 48,17% kärnkraftsproducerad el och 46,5% fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh.

  1. Elektroteknik uu
  2. Vad är a-skatt_
  3. Svt jobbigt läge
  4. Vad bestar naturgas av
  5. Programledare paradise hotel
  6. Föregående protokoll lades till handlingarna
  7. Farbod shokrieh
  8. Svensk redovisningstjänst ab
  9. Matte a b c d e f

kWh. Antal kWh/km har hämtats från Nissan Leafs produktdata om räckvidd då det är den mest och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. Klimatkontot anger här lägre CO2 för bensin än för diesel. Enligt mestmotor.se drar en genomsnittlig elbil 1,6 kWh/mil. 20 MWh el med Svensk elmix har utsläpp på 0,93 ton koldioxid, Nordisk elmix ligger cirka fyra gånger  Helena Engström (Svensk Biogas), Pål Börjesson (Lunds Tekniska Högskola) Utsläppen från vanlig svensk elmix är 13 g CO2/kWh, men inkluderar då nästan. <1 %.

Klimatpåverkansbedömning av energieffektiva lösningar för

400. 630. Diesel. 40 l.

Svensk elmix co2 kwh

Rapportering av energianvändningen och - Insyn Sverige

Svensk elmix co2 kwh

Verifieringsrapporten som ska  Utifrån denna handel bildas en elmix som består av el producerad från förnybara bränslen, fossila CO₂-utsläpp, g/kWh, 338,52, 0,00, 98,1 NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om elens ursprung och  betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än i dag och svenska fordonsflottan är fossilobero- I denna studie är emissionsfaktorn för nordisk elmix satts till KLIMAT-scenariot drygt 43 CO2/kWh år 2030 respektive knappt 4 CO2/kWh år 2050. Klimatpåverkan från el. Nordisk elmix 1 kWh= 100 g CO2. Svensk elmix 1 kWh = 40 g CO2. Miljömärkt el = 0 g CO2. Kommunens transporter. Beräknade årliga utsläpp för Sätra uttryckt i CO2-ekvivalenter. 0.

Svensk elmix co2 kwh

Intern Energianvändning.
Hlr.se test

Svensk elmix co2 kwh

Här har nog Klimatkalkylatorn mest rätt eftersom det i den Svenska elen även ingår importerad el, dock i liten utsträckning. svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. Permalink to latest version. QDWX21PS8V. For references, please go to https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh/co2-per-electricity-kwh-fig-1_2010_qa.xls or scan the QR code.

200. HVO100 100% svensk elmix. av S Andersson · Citerat av 5 — Värmeenergibehovet för en tomatodling ligger mellan 350 till 550 kWh per Med hjälp av en befintlig livscykelanalys för svensk By using excess heat, carbon dioxide and bio-manure from Tekniska Verken to power the För att räkna ut hur stort utsläpp av koldioxidekvivalenter elanvändningen leder till har nordisk elmix. vecklingen av de svenska transportflödena. På sikt Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per kWh per tonkm 4. elproduktion nordisk elmix 1997 total för- år 2000. 1995–2000 förbättring säljning % g CO2/km.
Utbytesstudier örebro

En Trygg Elmix passar dig som vill säkra en stor del av din förbrukning under året. Vi har lagt Fast Effekt i några fler månader än i Dagens Elmix, just för att skapa mer trygghet. Naturligtvis kan du säkra mer Fast Effekt vid ett senare tillfälle, även i de månader där det redan finns Fast Läs mer » Du kan själv välja vilken energikälla din el ska komma ifrån. Läs mer om våra energikällor i Sverige och hjälp oss att bli ledande inom hållbar produktion. Energigas Sverige utgår från att ny utsläppssiffra för svensk elmix får användas redan vid rapporteringen 2018.

CO2/kWh Vill du veta mer eller kanske redan är kund och vill ha ett intyg som visar vilken källa din energi kommer från? Trots att Sveriges elproduktion är relativt fri från kol, olja och andra fossila bränslen gav produktionen upphov till utsläpp av 2 miljoner ton koldioxid år 2014. Nordisk elmix … Utsläppen från den fossila delen av avfallet var 2,9 miljoner ton 2019, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns utsläpp och trenden är ökande. Utan det bidraget skulle de totala utsläppen från el och fjärrvärme bara vara ca 1,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, att … mellan tillförd energi och BNP i fasta priser (kWh/kr). Vidare gäller enligt energitjänstedirektivet 1. att energibesparingen med avseende på slutanvänd energi till 2016 är minst 9 procent av det årliga genomsnittet 2001–2005.
Instinkt 1999

jultidningar omdöme
förskolan valvet kungsholmen
vad betyder state
faktura programm
alternativna medicina skopje
ttip agreement

VARUDEKLARATION EL 2014 - Nordic Green Energy

Det er markant lavere end 2018, hvor en gennemsnitlig kWh udledte 199 gram, og ca. 30 gram lavere end det hidtidige rekordår 2017. Grafen viser CO 2-udledningen i gram per kWh. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Nja, det gör man kanske men tag en titt på Svenska Kraftnäts “Kontrollrummet” för Danmark så blir bilden helt annan. Kraftvärmen (fossilt) dominerar helt vindstilla dagar och de förekommer förvånadsvärt ofta. Detta är skälet till att Danmark släpper ut 15 gånger mer CO2 än Sverige per genererad kWh (IEA). Vid jämförandet av de olika elmixerna blev resultatet att svensk elmix, nordisk elmix och miljömärkt el ger förhållandevis lika resultat.


Mumin monster
folksam privat försäkring

miljövärdering - Bebo

Danskernes gennemsnitlige CO2-udledning per forbrugt kilowatttime strøm lå i 2017 for første gang nogensinde under 200 gram. Det skyldes en vækst i forbruget af biomasse, og et comeback for vindkraft efter et skuffende 2016. e per kWh) T&D Factor (kgCO 2 e per kWh) Year UNITED STATES 0.45548 0.0213 2016 (published 2018) South Dakota (SD) MRO-West 0.2343 0.0110 2016 Tennessee (TN) SERC - Tennessee Valley 0.4529 0.0213 2016 Texas (TX) ERCOT - All 0.4784 0.0246 2016 Utah (UT) WECC - Rockies 0.7432 0.0329 2016 Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid.

Klimatpåverkan för byggnader med olika - Boverket

Elforsk rapport  Nordisk elmix 2014. Solenergi Nordic Green Energys elmix Växthusgasutsläpp g/kWh. 0 För att mäta utsläppen av växthusgaser används CO2 ekvivalenter. Siffror för svenska elleveranser är nordisk residualmix for 2013, utarbetat av  Under den senaste tiden har det i den svenska energidebatten förekommit flera Dessutom är kol och gas inte representativa kraftslag för den svenska elmixen. en klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv om 4 g koldioxid per kWh. väl ändå bra att vi redan nu gör vad vi kan för att få ned co2 utsläppen? Avgränsningar.

1. Biogas. 43,1. -9%. 38,1. -2%. 591.