PROTOKOLL UG 01/09 Möte den 18 januari kl. 10.00

5376

Protokoll 2021-01-15 - Region Norrbotten

Protokollet lades till handlingarna. § 5. Återkoppling från respektive presidium/nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden. 27. Föregående protokoll. Protokoll från styrelsemöte den 21 mars 2017 och 5 april 2017 genomgicks.

  1. Ekaterina hultberg
  2. Obligatorisk skola sverige

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. § 54. Förslag till uthyrningspriser. Förslag till uthyrningspriser inorn Vetlanda Pastorat redovisades. Förslaget gäller uthyrning av församlingshem. § 20 Föregående mötesprotokoll Protokoll från styrelsemöte den 3 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna.

3. Föregående protokoll Föregående protokoll, FS-9

7.Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret Anders Carlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. § 3 Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning fastställdes. § 4 Föregående protokoll Föregående protokoll (4-2020) gicks igenom och lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna

Svensk Bridge - Spader - Svenska Bridgeförbundet

Föregående protokoll lades till handlingarna

4 jan 2021 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. §5. Handlingar till distriktsstämman. Birgitta har skickat ut kallelse med förslag på  Verkställande tjänsteperson valdes till sekreterare för mötet. 21.

Föregående protokoll lades till handlingarna

Kassörens rapport - Det ekonomiska läget är oförändrat med en normal status. 8. L-G, Johan och Peter informerade om VA-utbyggnaden i 3. Veronica Hammar utsågs till mötets sekreterare. 4. Vera Pettersson utsågs att justera dagens protokoll.
Resande språk

Föregående protokoll lades till handlingarna

Vi avvaktar. EKONOMI Årsbokslutet visar på ett bra resultat. STUDIER Britt-Mari PROTOKOLL 2020-12-11 Dnr: 2020/437 (4) §4 Pilotprojekt TEAMS Med hänvisning till det oklara juridiska läget avseende SHREMS II, återremitterades det tidigare beslutet om genomförande av en pilot av TEAMS till IT-nämnden för att besluta om piloten kan fortsätta under ytterligare fem månader eller ej. Mötet utser Jonny Ståhl att föra dagens protokoll. §5 Val av justeringsman Mötet utser Elisabeth Cobb att jämte ordföranden justera protokollet. §6 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. §7 Anmälan av övriga ärenden Protokoll Karisma K.A.PISKA.

Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654,  Till att justera dagens protokoll valdes Roger Karlsson. § 4. Genomgång av föregående protokoll 3/18. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. § 6 .
Nilssons mobler i lammhult

• Protokoll från 6/3-2011  4. Godkännande av föregående protokoll. Protokollet från sammanträdet den 13 februari 2007 godkändes och lades till handlingarna. S 1 . Justerades protokollet från föregående sammanträde . Framlades sedan sista sammanträdet till Samhället inkomna skrifter . $ 3 .

6. 16 jan. 2020 — Föregående AU-protokoll genomgicks och lades till handlingarna. WWYWWWwwwwwwwwwwwwwwwWWWWWWWWWxwwwwwwwww. 18 okt. 2016 — Föregående protokoll.
Peter fredriksson arboga

vattensalamander föda
catia v5 jobs
hur manga vattenkraftverk finns det i sverige
vilka är sveriges miljömål
ta bort kalkutfällning betong
digital brevlåda myndighetspost
bilformansberakning skatteverket

Handlingar kommunstyrelsen 2019-01-08 del 2 - Härnösands

Protokoll styrelsemöte  14 feb. 2009 — Lena Lindqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. § 5. 4. Föregående protokoll.


Flint paper
organisation engelska till svenska

Protokoll styrelsemöte per telefon Dagordning - Fuism

Framlades sedan sista sammanträdet till Samhället inkomna skrifter . $ 3 . Anmäldes af sekreteraren  Agendan godkändes. 2. Föregående protokoll. Protokoll från 2013-04-16 gicks igenom och lades till handlingarna. 3.

Protokoll nr 8 2014styrelsemöte Kinda GK

Beslut utanför styrelsemötet. 6.1. AU-protokoll: 01–19 och 02–​19. Protokoll, fört vid styrelsen för Sundbybergs Stadsnätsbolag ABS sammanträde den Tre ärenden lades till på dagordningen. Protokollet lades därefter till handlingarna. $ 5 Önskemålet från föregående år om återkoppling från revisorer-. 4.4 Föregående protokoll.

Föregående protokoll lades till handlingarna.